Poelbergsite

Tielt
Op de afgeplatte top van de Poelberg bevindt zich een voormalig klooster van de Zusters van 't Geloof, ook wel "De Hoop" genoemd, met daaraan verbonden een schooltje.

De eerste steenlegging van het gebouw gebeurde op 19 juli 1882. Wat aanvankelijk een kantklosschool voor volwassenen was, werd een basisschool (met 1 kleuterklas, een klas van het 1ste tot het 3de leerjaar, een klas van het 4de tot het 6de leerjaar en een klas voor het 7de en het 8ste leerjaar). In het klooster woonden 5 à 6 zusters. Uit de kantklosruimte ontstond een kapel
die omgevormd werd tot streekmuseum.

Er werd een Lourdesgrot met ommegang gebouwd in 1938.
Het wijkschooltje sloot zijn deuren in 1985. De gemeente Tielt kocht in 2004 het voormalig kloostercomplex, schoolgebouw en boomgaard, waarvan het oudste deel uit 1900 dateert.

Opening times

Closed at the moment

Monday Closed
Tuesday Closed
Wednesday Closed
Thursday Closed
Friday 11:30-13:30
Saturday 11:30-13:30
Sunday 11:30-13:30

Address

Poelberg 1
8700 Tielt (BE)
map_small

No reviews available yet

© 2019 tablebooker CVBA