1. Inleiding

Tablebooker cvba, meer concreet de site Tablebooker, Tablemanager en ManageMyReservation - hierna samen Tablebooker genoemd - is gegevensverwerker voor reservaties voor restaurants. Het restaurant is eigenaar van de klant- en reservatiegegevens en verantwoordelijk voor hoe het deze gegevens gebruikt.

Tablebooker en de aangesloten restaurants hechten grote waarde aan de bescherming van je privacy en persoonsgegevens. Dit privacybeleid is bedoeld om je in te lichten over de gegevens die we verzamelen, waarom we ze verzamelen, of de gegevens worden gedeeld met derden, hoelang ze worden bewaard, over welke rechten je beschikt en hoe je je rechten kan uitoefenen.

2. Wat is Tablebooker?

Tablebooker is een een reserveringssysteem voor restaurants en treedt in die hoedanigheid op als gegevensverwerker van jouw gegevens als je via Tablebooker technologie een restaurant reserveert. Tablebooker cvba, met maatschappelijke zetel te Lozenberg 11, 1932 Zaventem met BTW nummer 0849.393.861 is dus verantwoordelijk voor het verwerken van je gegevens.

Contacteren kan je ons op support@tablebooker.be.
Wij hebben een functionaris voor de gegevensbescherming aangesteld binnen onze organisatie, die zich bezighoudt met alle privacykwesties bereikbaar via support@tablebooker.be

3. Welke persoonsgegevens verwerken we en waarom?

Volgende persoonsgegevens worden door ons verwerkt:

Voornaam, naam, e-mail, telefoon

Deze gegevens vragen wij om je reservering correct te kunnen registreren en om je te contacteren in verband met je reservering wanneer nodig. Het is mogelijk dat je per mail en/of per SMS ook een bevestiging en herinnering(en) voor je reservering ontvangt. Volgend op je reservatie kan je een mail ontvangen waarin we vragen naar je ervaring. Indien je ons hiervoor daarnaast je expliciete toestemming geeft d.m.v. een inschrijving op de nieuwsbrief zal je e-mailadres ook gebruikt worden om je via e-mail op de hoogte te houden van onze activiteiten en acties. Je kan je echter op eender welk moment uitschrijven.

IP-Adres

Je IP-adres wordt geregistreerd op het moment dat je een reservering maakt. Dit wordt enerzijds gebruikt om je locatie te bepalen en zo de content van de reserveringsflow aan te passen. Anderzijds wordt het IP-adres geregistreerd bij de reservering om fraude te voorkomen.

Geboortedatum

Je geboortedatum wordt facultatief gevraagd. Daarmee geeft je ons de toestemming je een speciaal aanbod te doen voor je verjaardag en je een persoonlijkere behandeling te bieden. Je leeftijd kan ook anoniem gebruikt worden voor statistische doeleinden.

Adresgegevens

Deze gegevens vragen wij enkel wanneer van toepassing zoals vermeld in onze algemene voorwaarden. Je land en postcode kan ook geanonimiseerd gebruikt worden voor statistische doeleinden.

4. Worden je persoonsgegevens gedeeld met derden?

Je persoonsgegevens worden nooit verkocht of doorgegeven aan derden met commerciële bedoelingen.
De enige wijzes waarop je persoonsgegevens aan derden doorgegeven kunnen worden zijn:

 • Er is sprake van een wettelijke verplichting voor ons tot doorgifte van de persoonsgegevens zoals bv. in het kader van (het voorkomen van) fraude en misbruiken.
 • Wij doen beroep op derden om een deel van de overeenkomst met je uit te kunnen voeren, in welk geval wij ervoor zorgen dat deze derden dit privacy beleid ook naleven.

5. Door wie/in welke systemen worden je gegevens verwerkt?

Wij doen beroep op onderstaande derden om een deel van de overeenkomst met je uit te kunnen voeren. We zorgen ervoor dat elk van deze derden dit privacybeleid ook naleven.

Tablebooker - Tablebooker.com, Tablebooker.be, Tablebooker.nl, Tablebooker.lu, Tablebooker.fr

Wij maken gebruik van het reserveringssysteem van Tablebooker - ook bekend als Tablemanager - als hoofdsysteem voor het beheer van onze reserveringsgegevens. Tablebooker zal je persoonsgegevens op geen enkele manier gebruiken voor commerciële of andere doeleinden zonder je duidelijke toestemming. Wanneer je reserveert zal er voor je een passief profiel gecreëerd worden op het Tablebooker-platform. Dit om een matching op basis van e-mailadres te kunnen uitvoeren met de reeds bestaande profielen in de databank om dubbele registraties te voorkomen en ervoor te zorgen dat je persoonlijke reserveringen op je eigen naam gegroepeerd worden.

Wanneer je je gegevens telefonisch aan ons doorgeeft zullen wij deze manueel in het Tablebooker-platform invoeren en zal er eveneens een matching gedaan worden op basis van het e-mailadres, de combinatie van achternaam en geboortedatum (indien je je geboortedatum hebt doorgegeven) of telefoonnummer.

Tablebooker geeft nooit persoonsgegevens door aan derden met commerciële doeleinden. Tablebooker doet ook niet aan direct marketing (commerciële mailings ev. op basis van profiling) met je persoonsgegevens zonder dat je hiervoor je expliciete toestemming geeft. Je kan deze toestemming ook steeds weer herroepen eens je deze gegeven hebt

Resto - Resto.be, Resto.lu, Resto.fr, Resto.nl

De Resto sites maken gebruik van het systeem van www.tablebooker.com als systeem voor het beheer van reserveringsgegevens:
Website - Privacyvoowaarden

RestoDays - RestoDays.be, RestoDays.lu

De RestoDays sites maken gebruik van het systeem van www.tablebooker.com als systeem voor het beheer van reserveringsgegevens:
Website - Privacyvoowaarden.

Stripe.com

Voor het verwerken van online betalingen maken wij gebruik van Stripe.com. Zodra je online gaat betalen voor een order worden de gegevens van een order en je basiscontactgegevens doorgegeven aan Stripe. De basisgegevens die worden doorgegeven zal je onmiddellijk kunnen zien en ook aanpassen op het moment dat je de betaling effectief gaat uitvoeren.
Website - Privacyvoowaarden.

De lijst van partners evolueert regelmatig en kan je opvragen via support@tablebooker.be

6. Hoelang worden je persoonsgegevens bewaard?

Reserveringsgegevens, waaronder eventuele persoonsgegevens gekoppeld aan een reservering (zoals contactgegevens), worden bij ons 2 jaar bewaard.
Eventueel bewaren wij persoonsgegevens langer indien dat noodzakelijk is, zoals in het geval waarbij je zich inschreef op de niewsbrief en wij je e-mailadres langer dienen bij te houden.
Je hebt steeds het recht je gegevens sneller te laten verwijderen tenzij je openstaande reserveringen hebt bij ons.
Je contactgegevens worden bij ons altijd bewaard aangezien we de wettelijke verplichting hebben een alumni-register bij te houden.

7. Van welke cookies maken wij gebruik?

De cookies die gebruikt worden zijn enkel functionele cookies en analytische cookies voor het optimaliseren van het gebruik van de toepassing. Er wordt geen gebruik gemaakt van zogenaamde tracking cookies om je te identificeren en content van deze of andere pagina aan je profiel aan te passen. Bepaalde cookies vervallen bij het afsluiten van je sessie. Andere cookies blijven actief, doch maximaal 2 jaar.

Tablebooker
Garandeert de goede werking van Tablebooker (bv. het onthouden van de taalvoorkeur van een gebruiker, onthouden of je ingelogd bent)
Google Analytics
Google Analytics verzamelt geaonimiseerde gegevens over het gebruik van Tablebooker met als doel de werking te kunnen verbeteren. Meer informatie op http://www.google.com/policies/privacy/
Facebook
Wanneer je aanmeldt met Facebook plaatst Facebook een cookie om je sessie te onthouden. Meer informatie op https://www.facebook.com/policies/cookies/

8. Welke rechten heeft u?

Je hebt verschillende rechten die je kan uitoefenen door contact met ons op te nemen via de bovenvermelde contactgegevens.

 • Inzage van de persoonsgegevens die op je betrekking hebben en die door ons verwerkt worden, desgevallend het laten verbeteren van onjuiste/onvolledige persoonsgegevens of het laten verwijderen van persoonsgegevens, alsook – in bepaalde gevallen – het laten beperken van de verwerking van je persoonsgegevens of het zich verzetten ertegen.
 • De overdracht van je persoonsgegevens ofwel via het je verstrekken ervan in een leesbare vorm, dan wel de rechtstreekse overzending ervan door ons aan de door je aangeduide derde dienstverlener.
 • Je verzetten tegen het gebruik van je persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden.
 • Het intrekken van een eerder gegeven toestemming tot verwerking van persoonsgegevens.
 • Het indienen van een klacht bij de toezichthoudende overheid, indien je niet tevreden bent over de behandeling van je vraag of klacht door ons, via volgende gegevens:
  Gegevensbeschermingsautoriteit
  Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
  +32 (0)2 274 48 00
  commission@privacycommission.be

9. Hoe kan je je rechten uitoefenen?

Voor al je vragen of klachten omtrent het verwerken van persoonsgegevens, gelieve deze steeds enkel en alleen per e-mail te communiceren naar het e-mailadres support@tablebooker.com. Je vraag zal steeds binnen de wettelijke termijn van 30 kalenderdagen behandeld worden.